Biblia vs Zombie

Temat jest trudny, ponieważ nie łatwo poprzeć go Biblią. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób nie zgodzi się z tym co tu przeczytają. Mimo to przypominam, że na blogu często przedstawiam moje osobiste myśli i czas pokaże czy się mylę czy w jakiś sposób odkrywam tajemnicę. W ten sposób pozostawiam taki ślad moich przemyśleń. Nie traktujcie proszę tego artykułu jako nauczania ale raczej jako próbę odgadywania zagadki.

Temat zombie, wampirów itd. jest często przedstawiany w popkulturze. Chciałbym tu lekko rozszerzyć ten temat zgodnie z moimi aktualnymi przemyśleniami i kilkoma fragmentami Biblijnymi. Czytaj dalej

Jak Jezus traktował dzieci

Marka 10:13-16 – „Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Mateusza 18:1-6 – „W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.

2 wersety do przemyśleń. Jak Jezus traktował dzieci a jak są traktowane przez złego w dzisiejszym świecie? Czy świat nie jest zgorszeniem dla tych małych, którzy wierzą? Dzieci są zatruwane od małego toksycznym pokarmem cielesnym, toksycznym pokarmem duchowym. Coraz częściej słyszy się też o pedofilii która jest ohydna w oczach Boga. Kochajmy dzieci i stańmy się do nich podobni aby wejść do królestwa Chrystusa.

„Widziałem wielki ucisk” – proroctwo z 1980 roku

Ogólnie rzecz biorąc do proroctw wszelkiego rodzaju podchodzę z dużym dystansem, ponieważ jest wiele zwiedzenia w tym temacie. Powyższe proroctwo z 1980 roku, jako jedno z niewielu, zdaje się tak ciekawe i prawdopodobne, że zdecydowałem się na jego tłumaczenie i publikację.

Wizja pokazuje czas pierwszej części wielkiego ucisku od czasu zmartwychwstania Świętych do momentu przyjmowania znamienia bestii i wielkiego prześladowania ostatnich chrześcijan. Jeśli w jakiś sposób nie zostaniemy wybawieni z wielkiego ucisku właśnie taka przyszłość może czekać większość chrześcijan.

Proroctwo przedstawia Jezusa Chrystusa jako Króla działającego cały czas na rzecz swojego królestwa, a nie jako osobę, która tylko siedzi na tronie. Warto tu przemyśleć jak blisko naszego Pana jesteśmy aby mógł nas uratować.

W wizji poruszono również kwestię odbierania osobistej mocy – myślę, że dziś mogą to być wszelkie nowe technologie jak smartfony, internet rzeczy i wszystko co jest smart. Druga kwestia to oddawanie swojego życia i woli w czyjeś ręce. Czy to będzie pastor, lekarz, polityk – to również odbiera nam moc Bożą.

W wykładzie są jeszcze poruszone kwestie życia w Chrystusie, pokuty poszczególnych ludzi oraz całych narodów, głodu, epidemii, powodzi i katastrof, a nawet kredytów hipotecznych.

Na koniec warty zapamiętania cytat: „Nie bój się mój synu, bo śmierć nie będzie mieć nad tobą władzy”.

Panny mądre i głupie

Mateusza 25:1-13 – „Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.” [BW]

Czas przyjścia Królestwa Bożego (a więc i czasy końca) ma być podobny do 10 panien mądrych i głupich. Kogo obrazują panny i oliwa? Dlaczego wciąż śpią? I co się stanie kiedy się obudzą? Spróbujmy rozwikłać tą zagadkę. Czytaj dalej

Ochrona ludu Bożego

Kilka przykładów z Biblii jak Bóg chronił swój lud (lub ostatek) zanim przyszła Jego kara na świat bezbożny.

Jozuego 6:20,25 – „Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu, lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. (…) Nierządnicę Rachab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu. [BW]

Czytaj dalej

Zostałeś wybrany czy sam wybrałeś?

Jana 15:16 – „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili” [BT]

W Biblii istnieje mocna choć trudna do zauważenia różnica pomiędzy poszczególnymi sługami Bożymi. Istnieje większość która sama zechciała się przyłączyć do ludu Bożego widząc że jest to droga prowadząca do życia ale jest też mniejszość wybrana bezpośrednio przez Boga. Ludzie Ci wybrani i namaszczeni do specjalnej służby istnieli w przeszłości na przestrzeni wieków jak i w naszych czasach. Bóg zawsze miał swoich proroków, nauczycieli, czyniących cuda itd. I nic się pod tym względem nie zmieniło. Warto dodać, że była i jest to trudna służba często trudna do pojęcia przez ludzki umysł. Zobaczmy kilka przykładów. Czytaj dalej