Nie ma już zborów prawdy ale są zebrani w prawdzie

źródło: jestzyciem.blogspot.com

Nie ma już zborów prawdy?! Oczywiście są wyjątki jednak stan rzeczy obecnego czasu końca potwierdza Słowo, które mówi, że tuż przed powrotem Chrystusa nastanie wielkie odstępstwo. To wielkie odstępstwo nie ma wyłącznie związku z chrześcijaństwem katolickim czy prawosławnym ale tym, które do tej pory uważało się za strażnika Bożego Słowa. To właśnie chrześcijaństwo protestanckie / ewangeliczne / mesjańskie poddało się zwodniczym duchom. Kierunek popadania w odstępstwo był już widoczny od kilku dekad. Jednak ostatnia dekada ukazała całą zgrozę przeciwstawiania się Słowu i Duchowi Świętemu.

Czytaj dalej

Wpierw musi przyjść Eliasz

Łukasza 7:29,30 – „I cały lud, który Go słuchał, nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego.”

Chrzest Janowy był ostatnią możliwością aby wysłuchać Bożego wołania do uczonych w piśmie i faryzeuszy – miał przygotować ich serca i umysły na przyjście Zbawiciela. Niestety w większości odrzucili możliwość nawrócenia i zamknęli drzwi swoich serc do działania Ducha Bożego. Co za tym idzie oddali swą wolę i pragnienia w ręce szatana. Pomyślmy co by było gdyby duchowi nadzorcy Izraela ze szczerym sercem przyjęli chrzest Janowy? Możliwe że przyjęli by też samego Jezusa a wtedy udzielając swej mądrości i wiary innym wypełnili by zamiar Boży i przyczynili by się do zbawienia wielkiej ilości dusz.

(por. Marka 9:11-14)

Stare i nowe prawo

2 Koryntian 3:7 – „Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego” [BW]

Czyżby Apostoł Paweł nazwał 10 przykazań służbą śmierci?

Galatów 3:10-13 – „Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem” [BW]

Galatów 5:18 – „A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.” [BW]

Czy to oznacza że nie będąc pod starym przymierzem można grzeszyć? Wręcz przeciwnie – Prawo Chrystusowe pod wieloma względami jest surowsze niż prawo mojżeszowe.

Galatów 5:24 – „A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.” [BW]

Mateusza 5:28 – „A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.” [BW]

Powołanie do cierpień

Łukasza 7:19-28 – „Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień, i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając, rzekł im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli: Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest ewangelia. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. A gdy odeszli posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustynię? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich. Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Owszem, powiadam wam, i więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: Oto posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Powiadam wam: Nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego.” [BW]

Jan będąc w więzieniu wysłał swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem czy to on jest Mesjaszem. Dlaczego tak zrobił? Nie był pewny przyszłości, prawdopodobnie też nie rozumiał dlaczego będąc posłańcem Chrystusa dalej jest uwięziony. Możliwe, że spodziewał się uwolnienia lub tego, że Jezus wyzwoli naród izraelski spod władzy Rzymu.
Kiedy uczniowie Jana przyszli pytać Jezusa, ten odpowiedział na ich pytanie, pochwalił Jana oraz jego służbę ale też nie przyczynił się do jego uwolnienia. Nadeszła pora aby Jan przez męczeńską śmierć oddał chwałę Bogu. Jakiś czas później Jezus również pozwolił aby działa się wola Jego Ojca na krzyżu.

Ojciec powołuje nas do swego dzieła – niektórych czyni nauczycielami, innych prorokami a jeszcze innym pisane jest cierpienie. Może trudno to zrozumieć ale zamiast odrzucać taką możliwość lepiej pomyślmy kto z naszych braci potrzebuje modlitwy lub naszej materialnej pomocy. Wspierając się nawzajem wypełniamy miłość Chrystusową.

Bóg nie jest szablonowy

„U Boga nie ma gotowych formuł. Kropka. Zatem nie ma formuł dla człowieka, który za Nim idzie. Bóg jest Osobą, a nie doktryną. On nie działa jak system – nawet system teologiczny – ale z całą oryginalnością prawdziwie wolnej żywej Osoby. „Królestwo Boga jest niebezpieczne – mówi arcybiskup Anthony Bloom. – Trzeba do niego wejść, a nie tylko szukać o nim informacji”. Weźcie Jozuego i bitwę o Jerycho. Izraelici są na etapie, kiedy mają stoczyć swoją pierwszą bitwę o Ziemię Obiecaną, jest wiele znaków zapytania – morale żołnierzy, ich zaufanie do Jozuego, nie wspominając o ich reputacji, która będzie ich poprzedzać wobec wszystkich kolejnych czekających na nich wrogów. To jest ich „godzina zero”, można tak powiedzieć, i wokoło rozchodzi się wieść. Co zamierza Bóg, żeby dać wszystkiemu dobry początek? Każe im maszerować wokół miasta i dąć w trąby przez tydzień; siódmego dnia każe im zrobić to siedmiokrotnie, a potem wydać głośny okrzyk. To cudownie skutkuje. I wiecie co? Nigdy już się nie powtarza. Izrael już nigdy więcej nie wykorzystuje tej taktyki.

Jest też armia Gedeona zredukowana z trzydziestu dwóch tysięcy do trzystu ludzi. Jaki jest ich plan ataku? Pochodnie i gliniane dzbany. To również nadzwyczajnie skutkuje i także nigdy się już nie powtarza. Przypominacie sobie, jak Jezus uzdrawiał ślepców – nigdy nie zrobił tego dwa razy tak samo. Ufam, że rozumiecie, co mam na myśli, ponieważ jeśli o to chodzi, to Kościół rzeczywiście został zwiedziony przez świat.

Nowoczesna era nienawidzi tajemnicy; rozpaczliwie pragniemy środków kontrolowania naszego życia i wydaje się, że ostateczną Wieżę Babel znajdziemy w metodzie naukowej. Nie zrozumcie mnie źle – nauka dała wiele korzyści służbie zdrowia, medycynie i transportowi. Jednak my usiłujemy wykorzystać te metody, aby oswoić pustynię duchowego przyczółka. Bierzemy najnowsze metody marketingowe, najświeższe nowinki w zarządzaniu biznesem i stosujemy je w kapłaństwie. Obsesja na punkcie zasad we współczesnym chrześcijaństwie polega na tym, że z jej powodu ginie prawdziwa rozmowa z Bogiem. Znajdź zasadę, zastosuj zasadę – do czego potrzebny ci Bóg? Oswald Chambers ostrzega nas; „Nigdy nie rób z własnego doświadczenia zasady; pozwól, aby Bóg był oryginalny wobec innych ludzi, tak jak jest oryginalny wobec ciebie”.”

„Dzikie Serce” John Eldredge

Pan wybawi prawego

„Bo oczy PANA strzegą ludzi prawych,
a Jego uszy słyszą ich wołania.
On gniewne oblicze przeciw złym kieruje
i w końcu usunie z Ziemi wszelką o nich pamięć.
PAN wysłucha modlitw ludu pokornego
i od wszelkich ucisków On sam go uwolni.
PAN jest blisko ludzi o skruszonym sercu,
to On wybawia w duchu uniżonych.
I choćby wiele zła spadło na prawego,
PAN go uwolni od wszystkich prześladowań.”
Psalm 34:16-20 [NPD]

Wszyscy musimy być w pełni wypróbowani aby każdemu Bóg dał odpowiednia odpłatę. Źli muszą dopełnić swego zła (często przez prześladowanie Bożych sług) aby przyszła ich zagłada a prawi muszą to doświadczenie wytrwale znosić aby przyszło ich wybawienie. Jeśli wołacie o pomoc ale Wasze cierpienie nadal trwa to oznacza, że jesteście na dobrej drodze a Wasze wybawienie jest blisko. Bądźcie wytrwali!

Wesele Baranka a hebrajska tradycja ślubu i wesela

Opracowano na podstawie detektywprawdy.pl

Temat wesela w niebie i samego pochwycenia jest tematem trudnym. Ale jak już pisałem wcześniej ważniejsze od prawidłowego zrozumienia jest nasza miłość do wierzących, którzy mają inny pogląd na dany temat. Przechodząc do głównego tematu…

Izajasza 25:6-8 – „Pan Zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie, rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział.” [BW]

Objawienia 19:7-9 – „Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.” [BW]

Widać tutaj 3 grupy uczestniczące w weselu: Baranek (Jezus Chrystus), Oblubienica (wybrani, święci, umiłowani przez Jezusa) oraz zaproszeni na wesele (Panny mądre i głupie).

Czytaj dalej