reka

„Uważaj na swą postawę wobec współwyznawców w potrzebie”

Źródło: detektywprawdy.pl

Zac Poonen

W Ewangelii św. Mateusza 25:31,46 Jezus zajmuje się postawą względem naszych współwyznawców w potrzebie. Potrzeba ta może być duchowa lub fizyczna.

Widzimy tu, że niektórzy dziedziczą królestwo, bo służyli swoim współwyznawcom tak, jak służą Panu. Służba ta była tak niejawna, że ich lewa ręka nie wiedziała, co robi prawa (Mt 6:3). Tak bardzo niejawna, że kiedy Pan przypomina im o dobru, które czynili, to oni nawet o tym nie pamiętają! (Mt 25:37-39).

Czytaj dalej

Biblijny Potop – Teoria hydropłyt

Film prezentuje unikatowe, poparte dowodami i obserwacjami naukowymi spojrzenie na początki świata i jego dalszy rozwój. Teoria hydropłyt, w przeciwieństwie do współcześnie nauczanych hipotez o ewolucji życia na Ziemi, świadczy o prawdziwości Biblijnego przekazu o stworzeniu świata i człowieka.

Więcej tematów pod tagiem potop.

Prawdziwe znaczenie świąt „Bożego Narodzenia”

Na początku było Słowo.

Z Pisma Świętego możemy się dowiedzieć, że Chrystus i świat to dwa przeciwieństwa. Świat nienawidzi Chrystusa i prawdziwych chrześcijan. Czy więc święta jakie są celebrowane i ukochane przez cały świat dotyczą w rzeczywistości Jezusa, czy raczej jego przeciwnika – szatana, który stał się władcą tego upadłego świata.

„Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził.Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.” Jana 15:18-19

christmasstree

View original post 1 262 słowa więcej

Man with Bible

Martwe uczynki

Źródło: detektywprawdy.pl

Zac Poonen

Nowy Testament mówi o uczynkach ciała (Gal. 5:19) oraz o martwych uczynkach (Hbr 6:1).

Ci, którzy oddają się uczynkom ciała takim jak niemoralność, waśnie, zawiść, wybuchy gniewu itp. z pewnością nie odziedziczą Królestwa Bożego. Uczynki te są w sposób tak bardzo oczywisty grzeszne, że trudno byłoby wierzącemu praktykować którykolwiek z nich bez wyrzutów sumienia.

Martwe uczynki są jednak bardziej podstępne. Są to pozornie dobre uczynki, lecz wypływają one z zepsutego źródła (gdyż nic dobrego nie zamieszkuje w naszym ciele) i dlatego są niczym brudna szata w oczach Boga (Rz 7:18, Iz 64:6).

Jest nam zatem nakazane byśmy pokutowali nie tylko za grzechy, ale tez za martwe uczynki. Dopiero gdy postawimy taki fundament, możemy zmierzać w kierunku perfekcji (Hbr 6:1).

Jest rzeczą powszechnie wiadomą pośród wierzących, że krew Jezusa obmywa nas z wszelkiego grzechu. To, co tak dobrze znane nie jest, to fakt, iż krew Chrystusa musi obmyć nasze sumienie także z martwych uczynków nim będziemy mogli służyć żywemu Bogu w odpowiedni sposób (Hbr 9:14).

Jest więc konieczne posiadać jasne zrozumienie tego, czym naprawdę są martwe uczynki.

Czytaj dalej