Biada nam jeśli…

Reklamy

Nigdy więcej!

[KAŻDY MUSI TO ZOBACZYĆ | OTO DLACZEGO!]

Wszyscy musimy zapłacić ten smutny dług: zapłatą za grzech jest śmierć…” (Rzymian 6:23). Ale spójrzmy na to z drugiej strony – tej duchowej. To nie jest tak wysoka cena jak się nam wydaje. Pierwsza śmierć dotyka wszystkich – wierzących w jednego Boga oraz tych którzy mają wielu bogów, czyniących dobro i kochających nieprawość, ludzi mających duchową nadzieję i niewierzących w nic co duchowe. Wszyscy oni zostaną z tej śmierci zbudzeni, ponieważ nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Dzieje 24:15). Czytaj dalej

Archeologia potwierdza biblijne spalenie Jerozolimy

Źródło: kopalniawiedzy.pl

W Księdze Jeremiasza, w rozdziale poświęconym zdobyciu Jerozolimy przez Babilończyków czytamy, że Chaldejczycy spalili nadto dom królewski oraz domy ludu [JR 39,8]. Teraz archeolodzy z Izraelskiej Służby Starożytności znaleźli dowody wskazujące, że przed 2600 lat miasto rzeczywiście zostało spalone. Czytaj dalej

Bóg wybawi tylko ostatek

Rodzaju 18:20-23 – „Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie; muszę to wiedzieć! (…) Abraham zaś stał nadal przed Panem, a zbliżywszy się, Abraham rzekł: Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym?” [BW]

Bóg nie jest nieprawy i nigdy nie unicestwił wybranych razem z niegodziwymi.

Abraham pytał Boga czy zniszczy Sodomę i Gomorę ze względu na prawych, ciągle zmniejszając ich liczbę. W rozmowie okazało się, że nawet jeśli było by ich tylko dziesięciu Bóg nie zniszczył by miast. Niestety w rzeczywistości był tylko jeden – Lot. Czytaj dalej