Skąd pedofilia w kościołach i zborach?

Rzymian 1:21-32 – „poznali Boga, a nie okazali Mu czci i wdzięczności, jakie są Bogu należne; przeciwnie, stali się niemądrzy w swoich rozważaniach i ciemność otoczyła nierozumne ich serca. Uważając się za mądrych, stali się głupimi. Chwałę nieśmiertelnego Boga zamienili na wyobrażenia przedstawiające śmiertelnego człowieka, ptaki, czworonogi i płazy.Z tego powodu Bóg rzucił ich na pastwę żądz nieczystych, gnieżdżących się w ich sercach, tak że wzajemnie bezcześcili swoje ciała. Oni to prawdę Bożą zamienili na kłamstwo, oddawali cześć i hołd temu, co stworzone, a zaniedbali Stwórcę, który jest błogosławiony na wieki. Amen.Z tego powodu Bóg rzucił ich na pastwę bezwstydnej namiętności. I tak żony ich zamieniły naturalny sposób pożycia na przeciwny naturze. Podobnie też mężczyźni, porzucając zgodne z naturą współżycie z żoną, zapałali żądzą jedni do drugich – mężczyźni z mężczyznami dokonywali czynów nierządnych. Tak właśnie w nich samych miała się ujawnić zapłata za ich błąd. A ponieważ nie czuli się zobowiązani poznać Boga, Bóg rzucił ich na pastwę przewrotnego rozumu, tak że dokonywali złych czynów. Pełni byli wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości, przewrotności, chciwości i złości, pełni zazdrości, morderstwa, kłótliwości, zdrady, złośliwości, spotwarzania, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwalcy, pyszni, próżni, szukający zła, nieposłuszni rodzicom, niemądrzy, wiarołomni, bez serca i bez miłosierdzia.Oni też właśnie, chociaż znają dekret Boży – że ci, którzy takich czynów się dopuszczają, winni są śmierci – nie tylko to czynią, ale również chwalą tych, którzy dopuszczają się takich czynów. [BP]

Myślę, że proces jest następujący: Chrześcijanie powoli oddalają się od Boga myśląc, że same „dobre” uczynki ich zbawią. Chociaż znają Boga, przestają słuchać Jego głosu. Kierownictwo i Duch Boży zostaje im zabrany, błądzą, a w konsekwencji zaczynają popełniać rażące błędy. Przez swoje postępowanie odsuwają innych ludzi od Chrystusa – jedynego wybawienia z tego spaczonego świata.

Reklamy

Nigdy więcej!

[KAŻDY MUSI TO ZOBACZYĆ | OTO DLACZEGO!]

Wszyscy musimy zapłacić ten smutny dług: zapłatą za grzech jest śmierć…” (Rzymian 6:23). Ale spójrzmy na to z drugiej strony – tej duchowej. To nie jest tak wysoka cena jak się nam wydaje. Pierwsza śmierć dotyka wszystkich – wierzących w jednego Boga oraz tych którzy mają wielu bogów, czyniących dobro i kochających nieprawość, ludzi mających duchową nadzieję i niewierzących w nic co duchowe. Wszyscy oni zostaną z tej śmierci zbudzeni, ponieważ nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Dzieje 24:15). Czytaj dalej

Archeologia potwierdza biblijne spalenie Jerozolimy

Źródło: kopalniawiedzy.pl

W Księdze Jeremiasza, w rozdziale poświęconym zdobyciu Jerozolimy przez Babilończyków czytamy, że Chaldejczycy spalili nadto dom królewski oraz domy ludu [JR 39,8]. Teraz archeolodzy z Izraelskiej Służby Starożytności znaleźli dowody wskazujące, że przed 2600 lat miasto rzeczywiście zostało spalone. Czytaj dalej

Bóg wybawi tylko ostatek

Rodzaju 18:20-23 – „Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie; muszę to wiedzieć! (…) Abraham zaś stał nadal przed Panem, a zbliżywszy się, Abraham rzekł: Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym?” [BW]

Bóg nie jest nieprawy i nigdy nie unicestwił wybranych razem z niegodziwymi.

Abraham pytał Boga czy zniszczy Sodomę i Gomorę ze względu na prawych, ciągle zmniejszając ich liczbę. W rozmowie okazało się, że nawet jeśli było by ich tylko dziesięciu Bóg nie zniszczył by miast. Niestety w rzeczywistości był tylko jeden – Lot. Czytaj dalej