Zaplanowane zwiedzenie. Marsz ku NWO

Chyba każdy zdrowy duchowo chrześcijanin czuje w swoim sercu i umyśle wyszkolonym na Biblii, że zbliża się wielkie wydarzenie na skalę światową nieporównywalne do żadnych wcześniejszych. W filmie ukazano dowody, że zbliżające się czasy to dni zaplanowanego zwiedzenia wszystkich żyjących ludzi, a zwłaszcza chrześcijan. Dlatego tak ważne jest abyśmy obudzili się z duchowego snu i czuwali!

Rzymian 13-11-14 – „A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Streszczenie omawianych zagadnień:

 • Co roku światowi przywódcy spotykają się na ceremonii przed podobizną sowy symbolizującą pogańska boginię Lilith.
 • Waszyngton oraz Watykan są usiane symbolami okultystycznymi.
 • Symbolika światowych elit, Waszyngtonu i Watykanu ma swoje korzenie w starożytnym Babilonie, kulcie Nimroda, Semiramis oraz udziale upadłych aniołów w dążeniu do budowy światowego rządu i jednej światowej religii.
 • Te upadłe anioły podają się za obcych przybyszów z kosmosu, aniołów światłości lub Maryję Dziewicę.
 • Watykan nie czci Jezusa ani Boga Biblii lecz raczej boga słońca Nimroda oraz jego żonę Semiramis – Królową Niebios.
 • Odstępczy kościół ewangeliczny i inni weszli w duchowy nierząd z kościołem Rzymsko-katolickim.
 • Watykan bada zjawisko UFO od wieków i wierzy w kosmitów przybywających z innych światów. Posiada też własny ośrodek z teleskopem nazwanym „Lucyfer”.
 • Watykan wzywa do utworzenia światowego rządu i jednej światowej religii.
 • Biblia przepowiada takie wydarzenia, które będą miały miejsce na krótką chwilę przed Armagedonem. Rząd pod przywództwem antychrysta a światowa religia pod przywództwem fałszywego proroka.
 • W przyszłości przeciwnicy antychrysta lub fałszywego proroka zostaną uznani za terrorystów. Celem będzie ich przeprogramowanie albo usunięcie.
 • Poprzez rozrywkę i pseudoedukację masy są ogłupiane aby uwierzyły we wszystko co jest podawane w mediach kontrolowanych przez elity.
 • To i wiele więcej w filmie…
indiana_jones_crystal_skull

Poniżej zamieszczam link do artykułu: Kim są istoty z innego wymiaru?! (źródło: popotopie.blogspot.co.uk) Sprawę uważam za niezwykle ciekawą, ponieważ wciąż istnieje wiele niepewności  i dociekań w tym temacie. Pomimo dużej objętości materiałów tam zamieszczonych polecam jako temat do osobistych przemyśleń.

Kim są istoty z innego wymiaru?

Zobacz również:

poznawaniebiblii.wordpress.com/tag/ufo

Chuck Missler – Return of The Nephilim

Czy UFO jest wśród nas?

Nefilimowie – starożytni / nowożytni kosmici!

W tym miejscu postaram się zebrać linki do bardzo interesujących i ważnych moim zdaniem informacji o Nefilimach oraz zjawiskach duchowych (fenomen UFO) obserwowanych coraz częściej w naszych czasach. Co to wszystko ma wspólnego z Biblią? Okazuje się, że bardzo dużo. Należy sobie raczej zadać pytanie: dlaczego tak mało osób ostrzega przed tym największym zwiedzeniem jakie już występuje, a w jeszcze większej mierze wystąpi wkrótce na całej Ziemi. Co działo się w czasach przedpotopowych? Dlaczego Bóg zdecydował zniszczyć cały ówczesny świat? Czy pozostały na świecie dowody wskazujące na działalność tych istot przed potopem? Czy dzisiaj również widać tą działalność? Czy to możliwe żeby geny decydowały o naszym zbawieniu? I czy jest dla nas jakaś nadzieja w tych niepewnych czasach?

2 Tesaloniczan 2 – „W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!

Nie jestem teraz w stanie opracować całego artykułu, który odpowiadał by na wszystkie pytania zadane na początku. Poniższe linki z pewnością wniosą wiele do tematu, wyłoni się też więcej ciekawych pytań. Zachęcam aby każdy sam przeanalizował dowody na obecną działalność szatana i jego popleczników tu na Ziemi.

poznawaniebiblii.wordpress.com/tag/ufo

Nasienie węża

Powrót Nefilimów – oni nigdzie nie odeszli!

Maskarada z UFO

210

Paweł – Apostoł Chrystusa

Saul zwany później Pawłem pochodził z plemienia Beniamina. Urodzony w Tarsie. Jego rodzice byli rodowitymi Hebrajczykami. Paweł od urodzenia był obywatelem rzymskim. Jeszcze za młodu szkolony u uczonego faryzeusza Gamaliela. Znał co najmniej dwa języki, grecki i hebrajski. W czasie pełnienia swojej służby misjonarskiej nie był żonaty. Paweł napisał więcej listów wchodzących w skład Chrześcijańskich Pism Greckich niż ktokolwiek inny. Otrzymywał wizje i mówił językami obcymi.

Wiele osób oskarża Pawła, że był osobą tylko podającą się za Apostoła Jezusa. Czy te oskarżenia są słuszne?

2 Piotra 3:14-17 – „Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy – w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku.

Czytaj dalej

Czy Anime jest dla chrześcijan?

Krótki film w temacie ogłupiania / demonizowania społeczeństwa poprzez bajki anime. Myślę, że film warty przemyśleń. Zastanawiam się czasem w jakim stopniu żyjemy tym światem? Oby jak najmniej. Napisy do włączenia w menu.

Zobacz również:

Magia oraz programowanie umysłu w bajkach

ks. Sławomir Kostrzewa: Dzieci ubrane w śmierć

Sąd na Florydzie uznał satanizm za religię

Jak diabeł oddziałuje na nas poprzez popularną muzykę

Satanizm i promocja NWO w światowym przemyśle muzycznym

Olaf Schröer – Okultyzm w mediach

Satanistyczne przesłanie filmu „Lego Przygoda”

bible-by-candlelight1

Czym jest prawdziwa mądrość?

Przysłów 4:7 – „Mądrość to rzecz pierwsza. Nabywaj mądrości; i ze wszystkim, czego nabywasz, nabywaj zrozumienia.” [NŚ]

Przysłów 9:10 – „Bojaźń Boża jest początkiem mądrości, a wiedza o Świętym – to roztropność prawdziwa!” [BWP]

Według Biblii mądrość (hebrajski chochmáh i grecki sofía) to umiejętne wykorzystanie wiedzy i zrozumienia opartego na duchowym doświadczeniu i dobrze wyszkolonym sumieniu. Pismo Święte wiąże mądrość z umiejętnością rozwiązywania problemów, unikania zagrożeń oraz dążeniem do celu. Przeanalizujmy kilka wersetów mówiących o mądrości i zastanówmy się jak w tych trudnych czasach możemy stosować je w życiu codziennym.

Czytaj dalej