Prosisz Boga o mądrość? Przygotuj się na próby!

Przysłów 4:7 – „Początek mądrości jest taki: nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu!” [BW]

Kto z nas nie prosił Boga o mądrość i zrozumienie w różnych sytuacjach życiowych? Czasem jednak wydaje się, że zamiast pomocy spadają na nas kolejne próby. Dlaczego tak się dzieje? Poniżej przedstawiam kilka fragmentów z 1 rozdziału listu Jakuba, który pomógł mi zrozumieć tą kwestię. Czytaj dalej